با گرتا ون ساسترن – هائیتی و سیاست بقا

25 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به وضعیت سیاسی و اقتصادی جزیره ای فقیر که زمین لرزه ها، ناکارآمدی سیاسی و گذشته دیکتاتوری آن را دچار تفرقه کرده است. ایا برای هائیتی – که بانک جهانی آن را فقیرترین کشور نیمکره غربی خوانده است – هنوز امیدی هست؟