با گرتا ون ساسترن – گسترش جهانی ویروس کرونا

12 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که ویروس کرونا از چین به خارج از کشور گسترده می‌شود، وحشت بر آسیا تا اروپا سایه انداخته است و این اضطراب موجب افت شدید قیمت سهام شده، اما آیا جهان در آستانه همه‌گیری این ویروس است؟