با گرتا ون ساسترن - گرمایش زمین

28 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج گرما که سراسر غرب اروپا، آمریکای شمالی و قاره آفریقا را درنوردیده؛ قطب شمال و گرینلند را تحت تأثیر قرار داده و نزدیک به دویست میلیارد تن یخ قطبی را ذوب و به اقیانوس اطلس سرازیر کرده است. آیا دیر شده؟ یا برای نجات سیاره هنوز وقت باقی است؟