با گرتا ون ساسترن – درس هایی از آشویتز

28 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفتاد و پنجسال از آزادی زندانیان در اردوگاه مرگ آشویتز می گذرد. از تقریبا شش میلیون یهودی که در هولوکاست کشته شدند، بیش از دو میلیون نفر در این اردوگاه به قتل رسیدند. جهان تا چه حد از آن روزهای تاریک فاصله گرفته است؟