با گرتا ون ساسترن – چهل سال پس از نسل کشی

07 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از پایان جنگ در ویتنام و نسل کشی در کامبوج چند دهه می گذرد و امروز، ایالات متحده و چین برای نفوذ در کامبوج با یکدیگر رقابت می کنند. این رقابت به کجا خواهد انجامید و چالش های برقراری دموکراسی و آزادی مطبوعات در این کشور کدام ها هستند؟