با گرتا ون ساسترن – ازدواج زودهنگام

29 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر سال دوازده میلیون دختر زیر هژده سال از اساسی‌ترین حقوق خود محروم می‌شوند. به اجبار، فرصت‌ تحصیل و اشتغال را از دست می دهند، از معصومیت‌شان می گذرند و تن به ازدواج می دهند. در این برنامه نگاهی داریم به چالش‌ها و هزینۀ بی‌عملی در مورد ازدواج های زودهنگام.