با گرتا ون ساسترن - ایران؛ نقطه انفجار

23 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از حمله پهپاد آمریکایی و کشته شدن یک فرمانده نظامی ارشد ایران، این کشور دست به انتقام زده و به پایگاه های نظامی عراق، که نیروهای آمریکایی در آنها مستقر بودند، موشک بالستیک پرتاب کرده. گام بعدی آمریکا چیست؟ فرونشاندن تنش ها؟ جنگ تمام عیار؟ یا اقدامی بینابینی؟