با گرتا ون ساسترن - آمریکائیان گروگان گرفته شده

06 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این برنامه نگاهی دارد به آمریکاییانی که به گروگان گرفته شدند؛ و سپس به عنوان اهرم فشار سیاسی، ایدئولوژیک، یا انتقام گیری مورد استفاده قرار گرفتند.