با گرتا ون ساسترن - آفریقا و جنگ با تروریسم

06 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حملات تروریستی درگوشه و کنار قاره آفریقا رو به افزایش است و گروه‌های افراطی با سوء استفاده از تنش‌های قومی، فقر و بی‌ثباتی سیاسی، آشوب و کشتار به راه می‌اندازند. این افراطگرایان چه کسانی هستند؟ چه چیزی را می‌خواهند به دست بیاورند؟ و تلاش‌ها برای متوقف کردن آنها به کجا رسیده است؟