با گرتا ون ساسترن

29 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گرتا ون ساسترن جنبه های مختلف سیاست‌های ایالات متحده را در قالب مصاحبه با سیاستمداران و بحث و گفتگو با اندیشمندان، بررسی می کند.