با امضای بودجه از سوی پرزیدنت ترامپ آمریکا نخستین کشور جهان است که ارتش آن دارای نیروی فضایی می‌شود

30 آذر 1398