کاهش خطر عود سرطان پوست با مصرف روزانه ویتامین ب ۳

25 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه تحقیقی در استرالیا نشان می دهد که یکی از انواع ویتامین ب۳ خطر عود ۲ نوع از شایعترین سرطانهای پوست را کاهش می دهد.سرطان پوست در استرالیا بیش از همه دنیا رایج است. براساس این پژوهش در افرادی که بمدت یکسال ویتامینِ ب۳ مصرف می کردند خطر بازگشت سرطان پوست ۲۳ درصد کاهش می یابد.گزارش شیده رضایی