اظهارنظری از علی دایی که باعث اخراجش از سایپا شد: پراید شده ۵۰ میلیون اما حقوق ما را نمی دهند

13 اردیبهشت 1398