اظهارات متناقض در مورد برکناری رییس پلیس فتا

17 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته است برکناری رییس پلیس فتا در ارتباط با مرگ ستار بهشتی وبلاگنویس جوان درزمان بازداشت ، نبوده است. اما همزمان، اسماعیل احمدی مقدم، رییس پلیس ایران این برکناری را در ارتباط با پرونده مرگ ستار بهشتی قلمدادکرده است. گزارشی از کوروش صحتی