اظهارات آقای هیگل درباره امنيت سايبری

10 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چاک هیگل وزیر دفاع در سخنانی پیرامون امنیت سایبری گفت امریکا امروز با يک شبکه جهانی مواجه شده که امنيت کشور را تهديد می کند، پديده ای که تا کنون هرگز با آن رو به رو نبوده است. گزارش از پروانه هدایت.