اظهار نظرهای متضاد در اجلاس سران کشور های غیر متعهد

11 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از ویژه گیهای شانزدهمین نشست سران کشور های غیر متعهد اظهار نظرهای متضاد با سیاست های جمهوری اسلامی از زبان مقامات دعوت شده به این اجلاس بود . همکارم احمد باطبی در گزارش خود نگاهی دارد به این موضوع و هم چنین واکنش مقامات ایرانی .