خدیجه اسماعیلوا از زندان جمهوری آذربایجان آزاد شد

06 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوان عالی جمهوری آذربایجان دستور داد خدیجه اسماعیلوا، خبرنگار شبکه رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی از بازداشت آزاد شود. دیوان عالی جمهوری آذربایجان این رای را پس از آن داد که حکم زندان خدیجه اسماعیلوا را از هفت سال و نیم زندان به سه سال و نیم حبس تعلیقی کاهش داد.