برخورد امواج شدید، دلیل آتش سوزی در سکوی نفتی آذربایجان بود

15 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوکار شرکت دولتی نفت و گاز جمهوری آذربایجان می گوید آتش سوزی سکوی نفتی آن کشور در دریای خزر ناشی از شدت امواج بوده است.۶۰ درصد تولید نفت جمهوری آذربایجان از این سکو عبور می کند.