ازدواج اولویت چهارم جوانان

09 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس آخرین آمار وزارت ورزش و جوانان، ازدواج در میان جوانان ایرانی به اولویت چهارم تبدیل شده است. به نظر شما دلایل این تغییر اقتصادی است؟ و یا تغییر رویکرد های اجتماعی ؟ اولویتهای نخست برای جوانان به نظر شما چیست؟