آزار مسیحیان در ایران

09 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کمیته پارلمان بریتانیا برای اولین بار گزارشی در مورد آنچه آزار مسیحیان در ایران می خواند منتشر کرده است. این گزارش در مراسمی در کلیسای «وست مینستر ابی» لندن تسلیم معاون وزارت امورخارجه بریتانیا شد. گزارش از بیژن فرهودی.