آزار جنسی کودکان از مشکلات تمام جوامع است

06 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برخی از کشورها خانواده ها ترجیح می دهند از پیگیری قانونی و حتی گفتگو در این باره خودداری کنند چرا خانواده های ایرانی در مورد آزار جنسی کودکانشان سکوت می کنند؟ آیا شما با کودکانتان درباره آزار جنسی و دیگر آزارها صحبت می کنید؟