آزادی کسب و کار

22 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تا به حال سعی کرده اید یک کسب و کار کوچک راه بیاندازید، مثلاً یک خیاطخانه، دفتر حسابداری یا اغذیه فروشی؟ چه مشکلاتی در راه گرفتن اجازه کسب و کار داشتید؟ آیا به نظر شما مقررات اداری اخذ اجازه لازم است یا اضافی است؟ آیا موانع اداری گرفتن اجازه کسب کسی را از کار باز می دارد؟