یک طرفدار سندرز: سیاست خارجی کلینتون جنگ طلبانه است

06 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آزاده شهشهانی وکیل حقوق بشر در دانشگاه جورجیا یکی از طرفداران پروپاقرص برنی سندرز است که پیشتر در جریان رقابت های درون حزبی دموکرات ها، از هیلاری کلینتون بازماند. خانم شهشهانی می گوید با آن که سیاست داخلی کلینتون متعادل است اما او از نظر سیاست خارجی جنگ طلب به شمار می رود.