اعتراض جمعی از داشجویان دانشگاه آزاد به اخراج گروهی از استادان

14 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در ایران، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد دانشکده واحد علوم و تحقیقات تهران به اخراج برخی استادان این دانشگاه در روزهای اخیر و انحلال گروه‌های تخصصی در دانشکده‌ها واکنش نشان داده‌اند.