از سرگیری کار یکی از بزرگترین شرکت‌های گیتارسازی آمریکا پس از کاهش محدودیت‌های مرتبط با کرونا

04 خرداد 1399