از کودکی می آموزند که سرنوشت کشور در دست آنهاست

09 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو حزب جمهوریخواه و دمکرات بطور سنتی نامزدهای انتخاباتی شان را با برگزاری کنوانسیون های جداگانه معرفی می کنند. علاقه جوان ها این روزها با بالا گرفتن رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا، به پی گیری سیاست بیشتر و بیشتر می شود. سن رای دادن در آمریکا 18 سال است. قبل از آن در مدرسه و اگر پدر و مادرها به سیاست علاقه داشته باشند و موضوعات سیاسی را دنبال کنند، بچه ها از طريق آنها با سیاست آشنا می شوند. در اين گزارش درباره دو برنامه صحبت می شود که بچه ها را در آمريکا بطور عملی و نه از راه کتاب و مدرسه با دنیای سیاست آشنا می کند.