از بیش از ۲۰۰ نفر از مسافران کشتی غرق شده خبری نیست

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پارک گئون هی، رئیس جمهوری کره جنوبی، می گوید، عملکرد کاپیتان و برخی خدمه کشتی غرق شده شبيه جنایت است و مسئولان کشتی باید در دادگاه جنائی محاکمه شوند. این کشتی مسافران را بین جزایر و بنادر کره جنوبی جابجا می کرد، و در روز حادثه 475 مسافر داشت. هنوز از سرنوشت بیش از 200 نفر از مسافران خبری در دست نیست. گزارش از پیام یزدیان.