از اوتیسم چه می‌دانیم؟

15 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما درباره اوتیسم چه می‌دانید؟ اگر در اعضای خانواده و نزدیکانتان فردی اوتیستیک دارید از مشکلات آنها در ایران بگویید. برای توانمندسازی زنان و دختران اوتیستیک در ایران چه می‌توان کرد؟