ائتلاف ملی عراق مجلس جديد را تحريم می کند

08 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جناح موسوم به ائتلاف ملی عراق، به رهبری ایاد علاوی، گفت اولین جلسه مجلس جدید آن کشور را تحریم می کند. در همین حال، با ورود اولین سری از جت های جنگنده روسیه به عراق، تهاجم ارتش آن کشور علیه مواضع داعش وسعت بیشتری خواهد گرفت. گزارش از مهدی آرمی.