ايتاليا خواستار راه حل سياسی برای بحران سوريه شد

18 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر امور خارجه ایتالیا، در سفر به لبنان، خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سیاسی سوریه شد. فدریکا موگرینی، همچنین تقویت ارتش لبنان را نه تنها برای این کشور بلکه برای جامعه بین المللی نیزحائز اهمیت دانست. گزارش از علی نژادی.