آیت الله خامنه ای همچنان معترضان را «فتنه گر» و «بیمار» می داند

23 آذر 1390