آيت الله خامنه ای به سپاه قدس دستورداد حملات تازه ای را به اهدافی در غرب انجام دهد

02 شهریور 1391