ایرج ادیب زاده – روزنامه نگار – پاریس

26 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تغییر هویت کیهان ورزشی اگر به نشریات ورزشی امروزی ایران نگاه کنید می بینید که بیشترشان با تیترهای جنجالی در پی فروش بیشترند اما کیهان ورزشی در آن زمان با برخورداری از روزنامه نگاران حرفه ای یا حرفه ای شده در جریان کار، بر مبنای اصول کار می کردند.