ایران یا افراط گرایان غیردولتی سنی

26 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران یا افراط گرایان غیردولتی سنی، کدامیک تهدید بزرگتری برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکاست؟ کارشناسان انستیتوی هودسن در واشنگتن تحت همین عنوان در میزگردی به بحث در مورد این دیدگاه پرداختند که سیاست جاری دولت آقای اوباما در سراسر منطقه نشانگر آنست که کاخ سفید دیگر نه تنها به ایران به دیده مشکل عمده در منطقه نمی نگرد، بلکه حکومت مذهبی ایران را بدیده یک شریک بالقوه، بویژه در ارتباط با مبارزه با افراطگرایان سنی مانند القاعده و خلافت اسلامی می بیند. گزارش از شهلا آراسته.