ايران و سازمان ملل متحد، بخش يکم

01 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران که از ابتدا، برای تأسیس چنین سازوکاری همراه با جامعۀ جهانی بود، این بار نیز در میان اولین کشورهایی بود که به عضویت این سازمان نوپا درآمد، و در حالی دوران نوینی از سازندگی را تجربه می کرد، با آگاهی از ظرفیت های سازمان ملل متحد، و با حضور فعال در آن، در پی تثبیت و ارتقای جایگاه ایران در صحنۀ بین الملل برآمد.