ایران و اسراییل: از فیسبوک تا سنت لوییس

13 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رونی ادری، از بنیانگذاران کمپین اسراییل دوستدار ایران؛ و مجید نوروزی، از بنیان گذاران کمپین ایران دوستدار اسراییل، در پاسخ به پرسش سیامک دهقانپور در مورد آرزوهای خود برای ايران و اسرائيل و منطقه خاورميانه صحبت کردند.