ايران شايعات مبنی بر پاکسازی در تاسيسات پرچين را بی اساس خواند

14 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در جلسه خصوصی آژانس بين المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل متحد طی گزارشی عکس هايی از تاسيسات پرچين به نمايش درآمد که نشان می داد چند ساختمان در اين تاسيسات تخريب شده اند و اين نشان دهنده اين است که در اين تاسيسات پاکسازی هايی انجام شده است. علی اصغر سلطانيه نمايده ايران در آژانس اين گزارشات را بی اساس خواند. گزارش از هومن سيسان.