ايران، رهبر جامعه کشورهای صادر کننده گاز

13 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران به رهبری جامعه کشورهای صادر کننده گاز برگزیده شد. این درحالی است که تحریمها برهبری آمریکا و اتحادیه اروپاعلیه برنامه اتمی تهران صادارت گاز کشوررا از کارانداخته و ایران را به سوزاندن بی مصرف گاز به ارزش میلیاردها دلار وادار ساخته است.