ایران در کنار روسیه و چین، کشورهای تهدید کننده منافع آمریکا

22 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کفیل معاون وزیر دفاع در امور امنیت بین‌الملل ایران را در کنار روسیه و چین به عنوان کشورهای تهدید کننده منافع آمریکا نام برد.