ايران از آمريکا شکايت می کند

09 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرگزاری رسمی ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد از ایالات متحده آمریکا شکایت کند. در ماه های اخیر کشور های غربی بر شدت تحریم های نفتی و بانکی ایران افزوده اند. مقامات ایرانی پیش از این همواره تحریم های اعمال شده علیه ایران را بی اثرمیدانستند. اما در ماه های اخیر و آغاز موج گرانی مسئولین حکومتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در باره نمایان شدن آثار تحریم سخن میگویند. غرب میگوید در صوت اصرار ایران به ادامه فعالیت های هسته ای این تحریم ها شدت بیشتری خواهد یافت. گزارش از احمد باطبی.