ایران ۲ ترینیداد و توباگو صفر

19 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوروش بازیار، کارشناس فوتبال، با ارزیابی ترکیب تیم ایران در مقابل ترینیداد توباگو و عملکرد دروازه بانان ایران در سالهای اخیر، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.