آینده نسل جوان ایرانی

16 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر جوان هستید از وضعیت و شرایط خود در ایران بگویید. چه تصویر و برنامه‌ای برای آینده دارید؟