این هفته کنگره آمریکا صلاحیت اعضای کابینه ترامپ را نهایی می کند

27 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سنای تحت کنترل جمهورخواهان این هفته، بررسی سریع صلاحیت اعضای کابینه پیشنهادی آقای ترامپ در دستور کار دارد تا بتواند ظرف چهار روز مانده به آغاز ریاست جمهوری او زمینه را برای کارآئی دولت جدید آماده کند .