ایمنی سفرهای تابستانی

18 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند روزی بیشتر تا تابستان گرم و طولانی امسال باقی نمانده است و تقریبأ یک گوشه ذهن همه ساکنان نیمکره شمالی را انتخاب یک مقصد مسافرتی به خودش مشغول کرده است. برای این شور و ولوله ای که در دل مسافرهاست، رقابت عظیمی بین صاحبان صنعت توریسم برپاست. اين امر نگرانی و مسئولیت بزرگی برای سازمان های بهداشتی جهان ایجاد کرده است. گزارشی داریم از شیده رضایی درباره لزوم ایمنی سفرهای تابستانی.