ایمنی لوله کشی های گاز در تهران و دیگر شهرها

02 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چه عواملی حادثه انفجاراخیر تهران را موجب شدند؟ چرا کسی پاسخگوی این گونه حوادث نیست؟ چگونه می توان از چنان رویدادهای تلخی جلوگیری کرد؟