ایمنی در مدارس

26 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت ایمنی و امکانات در مدارس فرزندان شما چگونه است؟ برای ایمن بودن دانش آموزان در مدارس چه باید کرد؟