آیا توفان هایان گواهی بر گرمایش کره زمین است؟

22 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که چند روز پس از توفان مرگبار هایان، توفان جدیدی فیلیپین را تهدید می کند، مسئول سازمان تغییرات جوی آن کشور در کنفرانس بین المللی تغییرات جوی در ورشو، پایتخت لهستان، از جهان خواست به یک توافق جمعی برای کاهش گازهای گلخانه ای دست یابند. آیا توفان مرگبار هایان در فیلیپین گواهی بر گرمایش کره زمین است؟ هنری ریج ول Ridgwell در گزارشی برای صدای آمریکا نظر برخی از دانشمندان و سیاست گذاران جهانی را در این ارتباط جویا شده است.