آیا تصویری که در آمریکا از ایران ارائه می شود منصفانه و واقع گرایانه است؟

25 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مباحث روزهای اخیر در کنگره آمریکا از بی اعتمادی و نگاه منفی اکثریت نمایندگان مجالس آمریکا نسبت به ایران حکایت می کند. به نظر شما آیا تصویری که در آمریکا از ایران ارائه می شود منصفانه و واقع گرایانه است؟ و چگونه می شود این وجهۀ را در جامعه جهانی و خصوصا در آمریکا ترمیم کرد؟