آیا روحانی رئیس جمهوری میانه رو است؟ گفت و گو با ستاره درخشش (به انگلیسی)

02 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی منتخب ایران، چهره ای میانه رو است؟ ستاره درخشش معاون بخش فارسی صدای آمریکا در این زمینه به پرسش های بخش انگلیسی صدای آمریکا پاسخ می دهد. (گفت و گو به زبان انگلیسی است.)