آیا رهبران جنبش سبز آزاد می شوند؟

27 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی روز شنبه در نامه ای به حسن روحانی از قول او به رئیس جمهور پیام داده است که استبداد در ایران نهادینه شده و صدای مردم به جایی نمیرسد.خبرگزاری رویترز نیز به بررسی بازداشت خانگی میر حسین موسوی ، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پرداخته و نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که برای این مشکل باید راه حلی یافت.محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی می گوید که پدرش در صورت آزادی همچنان همراه مردم خواهد بود. گزارشی از کوروش صحتی